Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Školský rok 2015/2016 sa začína v stredu 2.septembra 2015 o 7,45 hod. v kmeňových učebniach tried.

Rozvrh hodín platný od 2. 9. 2015 (overovacia doba je minimálne 2 týždne)

Zoznamy žiakov pre školský rok 2015 / 2016

Plán práce na mesiac september

Žiaci 1.ročníka sa od 2.9. do 11.9.2015 vyučujú 3 vyučovacie hodiny (do 10,30 hod - ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod).

2.9.2015 Otvorenie nového školského roku (ukončenie do 10,30 hod)

3.9. 2015 Triednické práce (ukončenie do 12,20 hod.)

4.9.2015 Cvičenie v prírode (2. - 9. ročník)

7.9.2015 Kurz OŽZ - teoretická časť (2.stupeň)

8.9.2015 Kurz OŽZ - praktická časť (2.stupeň)

10.9.2015 Triedne schôdze RZ (5.roč o 16,00 hod, ostatné roč. o 16,30 hod)

11.9.2015 Päťkárske hry (2.stupeň v závislosti od počasia)

Od šk. roku 2015/2016 pripravujeme pre stravníkov ŠJ možnosť elektronického objednávania stravy cez http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9089

Všetky potrebné informácie poskytneme na RZ v septembri 2015 a na webovej stránke školy.

Termíny školských prázdnin 2015 / 2016

AKO SEPAROVAŤ a Ako môžete pomôcť vy

Letná škola filmu, Tenisová príprava detí

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.