Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Informácie o prijímacom konaní v školskom roku 2013/2014

Triedne schôdze RZ sa uskutočnia v pondelok 28.4.2014 o 16,00 hod .

Výsledky Testovania 9 - 2014

OZNAM

Od 24.3.2014 bude jedálny lístok zostavený v zmysle prílohy č.1 Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení  školského stravovania a v zmysle odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene .
Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zasielanie pripomienok k tvorbe jedálneho lístka na mailovú adresu : skola@5zszv.edu.sk

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov - viac informácií

V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní by jedálny lístok mal obsahovať:

  • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
  • 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – so zníženou dávkou mäsa
  • 2 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom). Odľahčovacie jedlá so zeleninovým pokrmom sa odporúča podávať v pondelok.

2% z dane

Termíny školských prázdnin 2013/2014

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.