Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Od septembra 2016 pripravujeme pre Vás novú podobu školskej stránky, viac tu.

OZNAM o výsledkoch zápisu žiakov do 1. ročníka pre šk.rok 2016/2017

Rozhodnutie o prijatí a neprijatí detí do 1. ročníka bude ukončené najneskôr do 15.6.2016. Dovtedy informácie o ukončení zápisu neposkytujeme.

Škola pripravuje aj 2.kolo prijímacích pohovorov do triedy s vyučovaním anglického jazyka od 1. ročníka v júni 2016 pre žiakov nepozvaných na 1. kolo.

1.kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční 24. a 25.5.2016 (podľa pozvánok).

Za porozumenie ďakujeme.

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

Podmienky súťaže v tvorbe krátkych videí "Päťka - moja škola"

Školský časopis

Dôležité termíny v školskom roku 2015-2016

Termíny školských prázdnin 2015 / 2016

Všetky podrobnosti k organizácii šk. roka Pedagogicko - organizačné pokyny - nájdete tu)

AKO SEPAROVAŤ a Ako môžete pomôcť vy KALENDÁR SEPARÁCIE

PONUKY NA LETNÉ PRÁZDNINY: Rekondičný tábor Červeného kríža, Podzámocký tábor, Letné doučovanie, Letný fantasy tábor Repište

Letná škola filmu, Tenisová príprava detí

Testovací program - ALF

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.