Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Plán triednych schôdzí RZ a konzultačných dní: 8.9.2014, 1.12.2014 - konzultácie, 12.1.2015, 27.4.2015, 8.6.2015 konzultácie

KOMPARO 4. a 6. ročník - 7. máj 2015, TESTOVANIE MAT a SJL - 4. ročník - 12. máj 2015

Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2014/2015

Kalendár prijímacieho konania:

25.marec až 15.apríl talentové skúšky
15.apríl     Testovanie 9 – 2015 (náhradný termín: 21.apríl 2015)

31.marec  zverejnenie kritérií pre prijatie na ostatné školy
do 10. apríla      dodať podklady k prihláškam na ostatné školy aj na osemročné gymnázia (diplomy a potvrdenia o úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole)
do 20.apríla       ZŠ odošle prihlášky na SŠ aj na osemročné gymnázia
11. máj      I. termín prijímacích skúšok (1.kolo) a termíny prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá
14. máj      II. termín prijímacích skúšok (1.kolo)
Do 6.júna  Riaditeľ SŠ rozhodne, či sa bude konať aj druhé kolo prijímacích skúšok
16. jún       III. termín prijímacích skúšok (2.kolo)

Viac informácií nájdete tu

 

AKO SEPAROVAŤ a Ako môžete pomôcť vy

Dôležité termíny v školskom roku 2014-2015

Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

(podrobnosti k organizácii šk. roka nájdete tu)

Letná škola filmu, Tenisová príprava detí

Termíny školských prázdnin 2014/2015

PONUKY NA LETNÉ PRÁZDNINY: Retro tábor, Speakland

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.