Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Prežite krásne leto plné slnka, oddychu a radosti.

Praje kolektív zamestnancov ZŠ Hrnčiarska

Vysvedčenia, ktoré si žiaci neprebrali 30.6.2015 sú uložené na sekretariáte školy počas letných prázdnin.

Ped. zamestnanci poverení prípravou TVVP pre 1. a 5. ročník - tabuľka pre TVVP

Od šk. roku 2015/2016 pripravujeme pre stravníkov ŠJ možnosť elektronického objednávania stravy cez http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9089

Všetky potrebné informácie poskytneme na RZ v septembri 2015 a na webovej stránke školy.

PONUKA ŠKD - Letný tábor 2015

Výsledky prijímacích pohovorov - prváci

Výsledky T9 - 2015

 

PONUKA ŠKOLY NA LETNÉ PRÁZDNINY:

Denný tábor ŠKD 1. - 7. 7. 2015, Letná škola filmu 6. - 10.7.2015

AKO SEPAROVAŤ a Ako môžete pomôcť vy

Dôležité termíny v školskom roku 2014-2015

(podrobnosti k organizácii šk. roka nájdete tu)

Letná škola filmu, Tenisová príprava detí

Termíny školských prázdnin 2014/2015

PONUKY NA LETNÉ PRÁZDNINY: Retro tábor, Speakland, Quo Vadis 2015

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.