Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Oznam o začiatku školského roka 2014-2015

Nástup pedagogických zamestnancov je v pondelok 25.8.2014 o 8,00 hod.

  • Utorok 2.9.2014 - nástup žiakov o 7,45 hod v triedach (nástup na obed 9,30h 1.ročník, 10,00h 1.stupeň, 10,30 hod 2.stupeň.
  • Streda 3.9.2014 - triednické práce, kurz Ako odbúrať stres - 5.ročník
  • Štvrtok 4.9.2014 - Cvičenia v prírode (2. - 9. ročník)
  • Od piatku 5.9.2014 - začiatok vyučovania podľa rozvrhu (1.stupeň)
  • Piatok 5.9.2014 - Ochrana života a zdravia - teoretická časť (iba 2.stupeň)
  • Pondelok 8.9.2014 - Ochrana života a zdravia - praktická časť (iba 2.stupeň)
  • Od utorku 9.9.2014 začiatok vyučovania podľa rozvrhu (2.stupeň)

Dôležité termíny v školskom roku 2014-2015

(podrobnosti k organizácii šk. roka nájdete tu) + zmena termínu TESTOVANIA 9-2015

OZNÁMENIE o zmene výberu jedál v ŠJ

Milí budúci prváčikovia,

dúfame, že sa tešíte do školy a bude sa Vám u nás páčiť.
Stretnete tu veľa nových kamarátov a čaká Vás veľa nových vecí.

Aby ste sa v septembri medzi toľkými deťmi nestratili, budeme vám - žiakom 1. ročníka posielať list od triednej pani učiteľky a v liste  medailu, ktorú si prinesiete so sebou a budete hľadať rovnaké označenie na svojej triede.
Prvé stretnutie žiakov a rodičov 1. A, B, C triedy  bude  2. septembra 2014 o 8, 00 hodine v  učebni v Základnej škole Hrnčiarska 1 vo Zvolene.

Učebné pomôcky a  školské potreby škola zabezpečí a na prvom stretnutí ich uhradíte. Každá triedna učiteľka bude rodičov informovať, čo majú pre svojich prváčikov dokúpiť.

Termíny školských prázdnin 2014/2015

Jazyková škola SPEAK - návratka pre šk. rok 2014-2015

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.