Úvod
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
   
tel/fax: 045-5326001 e-mail: skola@5zszv.edu.sk
tel:045-5326010 riaditeľka školy: riaditel@5zszv.edu.sk
IČO 37888412 výchovný poradca: poradca@5zszv.edu.sk

 

 

 

 


Plán triednych schôdzí RZ a konzultačných dní: 8.9.2014, 1.12.2014 - konzultácie, 12.1.2015, 27.4.2015, 8.6.2015 konzultácie

Výsledky prijímacích pohovorov - prváci

Výsledky T9 - 2015

PONUKA ŠKOLY NA LETNÉ PRÁZDNINY:

Denný tábor ŠKD 1. - 7. 7. 2015, Letná škola filmu 6. - 10.7.2015

AKO SEPAROVAŤ a Ako môžete pomôcť vy

Dôležité termíny v školskom roku 2014-2015

(podrobnosti k organizácii šk. roka nájdete tu)

Letná škola filmu, Tenisová príprava detí

Termíny školských prázdnin 2014/2015

PONUKY NA LETNÉ PRÁZDNINY: Retro tábor, Speakland

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Hodnotenie základných škôl na Slovensku - viac na skoly.ineko.sk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.