Erasmus + Healthy Europe

Erasmus+

Healthy Europe 2019 – 2021

SPORTING HABITS / TASTES

Facebook – Erasmus + Healthy Europe

Dotazník pre rodičov
Dotazník pre žiakov hostiteľskej krajiny
Dotazník pre žiakov
Dotazník pre učiteľov

Dotazník – trávenie voľného času – SK verzia

Dotazník – trávenie voľného času – ENG verzia

 

Predchádzajúci projekt Erasmus+ 2017 – 2019

ERASMUS+ Projekt EMBRACE DIVERSITY 2017 – 2019

 

Ocenenie pre ZŠ Hrnčiarska 1 vo Zvolene

Základná škola Hrnčiarska 1 vo Zvolene ocenená pri príležitosti 30. Výročia programu Erasmus +

Dňa 26. septembra 2017 sa v Bratislave konala konferencia Od programu Erasmus k Erasmus+. Podujatie organizované pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus prinieslo prehľad úspechov, ktoré dosiahli vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jednotlivých vzdelávacích inštitúcií predstavili zaujímavé údaje o realizácii programu od začiatkov v roku 1998 až po súčasnosť, ale aj osobné postrehy a príbehy spojené s jeho realizáciou. Pri príležitosti výročia boli odovzdané ocenenia viacerým realizátorom projektov Erasmus+, medzi nimi jedinej základnej škole s najvyšším počtom realizovaných projektov v rokoch 1998 – 2017.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v priebehu rokov podieľali na dosiahnutí tohto úspechu.