Hrnčiarsky snem

Výbor Hrnčiarského snemu:

Predseda Hrnčiarskeho snemu - Samuel Viglaský - 9.C
Podpredseda Hrnčiarskeho snemu - Paula Hennelová - 9.C
Členovia Hrnčiarskeho snemu - predsedovia tried - 4. - 9. ročník
Oznamy
Program zasadnutia zo dňa 22.9. 2016


1. Predstavenie výboru Hrnčiarského snemu
2. Týždeň zdravej výživy 10. - 14.10. 2016
3. 26. - 27.10. 2016 - Súťaž o najkrajšiu tekvicu
4. Osobnosť mojej školy
5. Separácia odpadu
Oznamy
9.12. - Mikulášska disco - plagát na Spojovačke
Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu (od 13.12. - 15.12.2016)
Vianočná pošta (od 15.12. - 21.12.2016 - vyhodnotenie 22.12.2016)
9.1. - 13.1. 2017 - zber hlinikových kelímkov