Ing. Miroslav Blažek

Kombinácia:Elektro, Informatika
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:PK Informatika
 E-mail:miroslav.blazek@5zszv.edu.sk
 Krúžok:Elektro – LEGO
Súťaže:FLL (First Lego League) 2012, 2013, 2014
Aktivity:Administrácia IKT
 Záujmový útvar:Šk. rok: 2016/2017 – Elektro LEGO
Projekty:
 Absolvované vzdelávania:DVUI 2011 – 2013, CLIL 2014

Unknown-person