Kolégium zelenej školy

Akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

Je to otvorená skupina, ktorá vždy uvíta nových nadšencov do zelených, a nie len takých zmien.

Učitelia:

 • Zuzana Almáši Lászlóová
 • Ľubica Lizoňová
 • Adriana Hrnková

Žiaci:

 • Liliana Jankovičová
 • Lujza Uhrinová
 • Samuel Víglaský
 • Alex  Foltán
 • Paula Hennelová
 • Lenka Petrisková
 • Ema Benčajová
 • Sofia Babkovičová
 • Bianka Kamenská
 • Laura Filkusová
 • Miloš Brtko
 • Marek Páleník
 • Janka Helcmanová

Širšie kolégium dopĺňajú učitelia: Lucia Bošeľová, Ivana Dorotová, Michal Almáši, Juraj Líčák

Širšie kolégium dopĺňajú žaci: Šimon Ťavoda, Samuel Kyseľ, Natália Schwartzová, Nina Bianca Ficianová, Natália Melichová