Linky detskej pomoci

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  zriadil telefonické aj e-mailové linky pomoci. Rodičia sa tak môžu počas pracovných dní poradiť so psychológom, ako  aj so špeciálnym pedagógom.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť:

potrebujem-poradit@vudpap.sk 

V pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9.30 – 16.00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.