Mgr. Eva Badinková

Kombinácia:
Zaradenie: Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
 E-mail:eva.badinkova@5zszv.edu.sk
 Krúžok:
Súťaže:
Aktivity: 
 Záujmový útvar:
Projekty:
 Absolvované vzdelávania:

Unknown-person