Mgr. Eva Stauberová

Kombinácia:CHE – HUV
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
 E-mail:stauberova@5zszv.edu.sk
 Krúžok:
Súťaže:
Aktivity:
 Záujmový útvar:
Projekty:
 Absolvované vzdelávania:

Unknown-person