Mgr. Ivana Nestor

Kombinácia:
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
E-mail:ivana.nestor@5zszv.edu.sk
Krúžok:
Súťaže:
Aktivity:
Záujmový útvar:
Projekty:
Absolvované vzdelávania:

Unknown-person