Mgr. Juraj Ličák

Kombinácia:Fyzika – Technika
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:Člen komisie prírodovedných predmetov a výchov
 E-mail:juraj.licak@5zszv.edu.sk
 Krúžok:PC Klubík, Fyzikálny krúžok
Súťaže:Technická olympiáda – predseda a organizátor okresného kola

Fyzikálna olympiáda – člen okresnej komisie

Technický talent – žiaci 9. ročníka na Technickej akadémii Zvolen

Technická súťaž pre žiakov ZŠ – Klub AMAVET BB

Aktivity:Správca WEBu, Príprava žiakov na súťaže.
 Záujmový útvar: Konzultačné hodiny z fyziky pre žiakov
Projekty: Commenius – 2013 – 2015 (Energy), Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ.
 Absolvované vzdelávania: CLIL ANJ, Tvorba testov, Čitateľská gramotnosť, … – MPC

Unknown-person