Mgr. Martin Venglár

Kombinácia:
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
E-mail:martin.venglar@5zszv.edu.sk
Krúžok:
Súťaže:
Aktivity:
Záujmový útvar:
Projekty:
Absolvované vzdelávania:

Unknown-person