Mgr. Zdenka Barjaková

Kombinácia:
Zaradenie:Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
 E-mail:barjakova@5zszv.edu.sk
 Krúžok:
Súťaže:
Aktivity:
 Záujmový útvar:
Projekty:
 Absolvované vzdelávania:

Unknown-person