Naša Päťka

Informácie o škole

- otvorená v septembri 1966
- často označovaná ako zvolenská "päťka" - V. ZŠ
- vyučovanie cudzích jazykov - "jazyková" trieda od roku 1980
- vyučovanie práce s počítačom a informatiky od roku 1993
- integrované tématické vyučovanie od roku 1990
Škola v roku 1966
Vyučovací čas

pondelok
0. hodina - 07:45 - 08:00
1. hodina - 08:10 - 08:55
2. hodina - 09:05 - 09:50
3. hodina - 10:05 - 10:50
4. hodina - 11:00 - 11:45
5. hodina - 11:55 - 12:40
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:45 - 14:30

utorok - piatok
1. hodina - 07:45 - 08:30
2. hodina - 08:40 - 09:25
3. hodina - 09:45 - 10:30
4. hodina - 10:40 - 11:25
5. hodina - 11:35 - 12:20
6. hodina - 12:30 - 13:15
7. hodina - 13:45 - 14:30

Trieda v roku 1976

Logo školy
Hygienické prestávky

Po 4. vyuč. hodine 11.25 - 11.55
Po 5. vyuč. hodine 12.20 - 12.50
Po 6. vyuč. hodine 13.15 - 13.45

Činnosť v ŠKD

06.30 hod. - 07.30 hod.
11.25 hod. - 17.00 hod.
Budova školy