Organizácie v škole

Rada školyZdruženie rodičov pri ZŠ Hrnčiarskej 1Hrnčiarsky snem
Oznámenie o výsledkoch hlasovania

Dňa 14. marca 2016 sa konali voľby pedagogických a nepedagogických zástupcov do rady školy.
Do rady školy boli zvolení:

Mgr. Michal Almáši - za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Veréczyová - za pedagogických zamestnancov
Hilda Sviatková - za nepedagogických zamestnancov
Rada rodičov

Ing. Miroslav Kaplán - predseda
Ing. Mariana Melicherčíková - pokladníčka
Monika Luptáková - zapisovateľka
Zdenko Baranec - člen výboru
Jana Krnáčová - člen výboru
Marcela Parobková - samostatný revízor
MUDr. Peter Schwartz - člen výboru
Zloženie snemu:

Michael Mottl - predseda
Daniel Slávik - člen
Michaela Mališová - členka
Oznámenie o výsledkoch hlasovania

Dňa 21. marca 2016 sa konali voľby zástupcov rodičov do rady školy.
Do rady školy boli zvolení:

JUDr. Jana Krnáčová
Ing. Miroslav Kaplán
Doc. Ing. Marek Potkány
JUDr. Lucia Ulianková
Stanovy definujú napríklad ciele, hlavné úlohy, práva a povinnosti členov Združenia rodičov.

Oznamy
Zástupcovia Mesta Zvolen v rade školy

Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene mesto Zvolen delegovalo do rady školy pri ZŠ Hrnčiarskej 2119/1, nasledujúcich zástupcov mesta Zvolen:

PaedDr. Juraj Družbacký
Mgr. Dáša Melicheríková
Mgr. Alžbeta Staníková
Ing. Jaroslav Stehlík
List rodičom: poukázanie 2% z daní
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z dane