Zriaďovacia listina

Zriaďovaciu listinu zo dňa 17.05.1999 a jej ďalšie dodatky:

Dodatok č. 1 s účinnosťou od 1.7. 2002

Dodatok č. 2 s účinnosťou od 1.2. 2007

Dodatok č. 3 s účinnosťou od 1.9. 2012

Dodatok č. 4 s účinnosťou od 1.7. 2013 má škola k dispozícii len v tlačenej verzii.

Zriaďovaciu listinu si môžete v elektronickej forme stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie