PaedDr. Lucia Bošeľová

Kombinácia:
Zaradenie: Samostatný učiteľ
Predmetová komisia:
 E-mail:boselova@5zszv.edu.sk
 Krúžok:
Súťaže:
Aktivity: 
 Záujmový útvar:
Projekty:
 Absolvované vzdelávania:

Unknown-person