Rada rodičov

Rada rodičov

JUDr. Jana Krnáčová - predsedníčka Výboru RZ
Ing. Dáša Gibasová,
Mgr. Janka Peťková,
JUDr. Andrea Karkalíková,
Ing. Elena Krnáčová,
Mgr. Stanislav Novotný,
Štefan Pechy – členovia Výboru RZ
Stanovy definujú napríklad ciele, hlavné úlohy, práva a povinnosti členov Združenia rodičov.Zápisnica

 

Zápisnica ZRPŠ 7.9.2021

Správa o hospodárení rodičovského združenia za školský rok 2019/2020

Protokol o registrácii do notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb

Zápisnica z 11.6. 2020

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019

Notárska zápisnica z 19.11. 2018

Notárska zápisnica (2% dane)