Školský klub detí

DružinaŠkolský klub je v činnosti aj počas školských prázdnin (jarné prázdniny, vianočné prázdniny, prvý týždeň letných prázdnin). Deti spoznali počas celodenných výletov nové mestá, zapojili sa do množstva aktivít zameraných na pohyb,  zručnosť, relaxáciu a poznávanie.

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť je svojím rozsahom primeraná k vekovému zloženiu detí v ŠKD. Charakterizuje ponuku širokého spektra rôznorodých činností a príležitostí záujmového vzdelávania a výchovy, ktoré predkladajú dieťaťu blízke a zrozumiteľné témy. Tie vychádzajú z Výchovného programu ŠKD a z prirodzenej zvedavosti, túžbe po poznaní bezpečí, láske, po osvojovaní si poznatkov a vedomostí využiteľných v osobnom živote.

Prevádzka
Ráno
Popoludní
Pondelok - Piatok
6:15 - 7:45
Koniec vyučovania až 17:00
Platba
Názov účtu:ZS HRNCIARSKA ZVOLEN
IBAN:SK52 0200 0000 0000 0423 1412
BIC:SUBASKBX
Variabilný symbol:626
Konštantný symbol:0308
Správa pre príjemcuUviesť meno a triedu žiaka
Poplatok9 eur / mesiacod 1.1.2021

Údaje potrebné pre jednorázový príkaz za ŠKD 36€ za mesiace september až december. Peňažný ústav: VÚB, a.s., pob. Zvolen. V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠKD p. Markovú na tel. čísle 0917 469 043.

V našom školskom klube si podľa záľub dieťaťa môžete vybrať z ponúkaných útvarov, kde sa môžu realizovať aj menej talentované deti.

 

Záujmový útvar
Vedúci útvaru
Ročník
Čas
Miestnosť
Informáčik
Informáčik
Lýdia Harachová
3.
streda 15:00 - 16:00
Globtel
Dramatický
Dramatický
Helena Luptáková
1. - 4.
štvrtok 15:00 - 16:00
1.B
Výtvarný
Výtvarný
Adriana Výbochová
1. a 2.
utorok 15:00 - 16:00
1.C
Šikovné ruky
Šikovné ruky
Oľga Mózová
2.
Utorok 15:00 - 16:00
2.A
Kuchárik
Kuchárik
Jana Englerová
4.
utorok 14:00 - 15:30
kuchynka
Športovať je radosť
Športovať je radosť
Viera Mahdalová
3. - 4.
pondelok 14:50 - 15:30
telocvičňa
Minifutbal
Minifutbal
Dana Marková
1. a 2.
pondelok 14:10 - 14:50
telocvičňa
Čo tie rúčky dokážu
Z každého rožku trošku
Ružena Mužíková
2. a 3.
streda 15:00 - 16:00
objekt školy
Spevácko tanečný
Veselé písmenká
Anna Cerovská
1. a 2.
piatok 14:30 - 15:30
1.A
Pohyb je môj kamarát
Pohyb je môj kamarát
Andrea Obročníková
1. a 2.
pondelok 13:30 - 14:10
telocvičňa

Každý rok k 1. júnu organizujeme Akadémiu ŠKD pre rodičov spojenú s prezentáciou krúžkov. Najväčšou odmenou pre nás je radosť a šťastie z tvorivej práce v očiach našich detí.