Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogička: Mgr. Zuzana Schieberová
Kontakt: schieberova@5zszv.edu.sk
Konzultácie: pondelok 7,30 – 16,30
utorok - piatok 7,15 - 15,00

V prípade poradensko – konzultačnej potreby je možné dohodnúť si termín individuálne!

Špeciálna pedagogička
ÚLOHA:

  • Podávať pomocnú ruku, všetkým žiakom, ktorí to potrebujú. Ľudským spôsobom pristupovať k ich problémom. Nám sa zdajú veľakrát nepodstatné a malé, ale pre nich majú veľký rozmer. Nevedia si veľakrát sami pomôcť a nevedia s problémom bojovať. Treba sa naučiť chápať a porozumieť ich častým nezmyselným konaniam.

CIEĽ

  • Cieľom je aby všetci žiaci s nejakým postihnutím a poruchou vedeli využívať svoje schopnosti, danosti a boli plnohodnotnými občanmi, ktorí sa vedia zapojiť do ďalšieho študentského ale aj „dospeláckeho“ života.

ODKAZ

  • Každý z nás sme nejaká osobnosť, každý má svoje chyby, preto berme každé dieťa ako individualitu, dajme im rovnaké šance na život. Veď v každom z nás je niečo dobré a pekné, čo treba ďalej rozvíjať a podporovať.
    Neporovnávajme a nechcime z každého génia.