Športový areál školy

Výstavba školského športového areálu

Slávnostné otvorenie školského športového areálu

Média napísali: ZV-podujatia