Triedy

1. stupeň
2. stupeň
TRIEDA
PREDSEDA TRIEDY
TRIEDA
PREDSEDA TRIEDY
1.a
predseda triedy
5.a
predseda triedy
1.b
predseda triedy
5.b
predseda triedy
1.c
predseda triedy
5.c
predseda triedy
2.a
predseda triedy
5.D
predseda triedy
2.b
predseda triedy
6.a
predseda triedy
2.c
predseda triedy
6.b
predseda triedy
3.a
predseda triedy
6.c
predseda triedy
3.b
predseda triedy
7.a
predseda triedy
3.c
predseda triedy
7.b
predseda triedy
4.a
predseda triedy
7.c
predseda triedy
4.b
predseda triedy
8.a
predseda triedy
4.c
predseda triedy
8.b
predseda triedy
8.c
predseda triedy
9.a
predseda triedy
9.b
predseda triedy
9.c
predseda triedy