Voľný prístup k informáciam

Smernica o voľnom prístupe k informáciam

Postup pri podávaní žiadosti
Základnej školy, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
pri aplikácii zákona č.211/200 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

Žiadosť sa podáva:

  • Písomne prostredníctvom pošty
  • Písomne osobným podaním na sekretariáte školy
  • Ústne, osobne v pracovných dňoch od 7,00 -14,00 hod.
  • Prostredníctvom telefónu od 7,00 -14,00 hod.
    tel č.045/5326001, 045/5326010
  • Prostredníctvom faxu 045/5326010
  • Prostredníctvom elektronickej pošty: skola@5zszv.edu.sk

Všetky potrebné dokumenty v elektronickej forme: