Zamestnanci

Vedenie školySpráva školy
Riaditeľka školy:PaedDr. Alena FeriancováHospodárka:Ing. Jana Uhnáková
Zástupcovia riaditeľky:Mgr. Mária Koberová - 1. stupeňAdministratíva:Dagmar Haazová
Mgr. Veronika Páleniková - 2. stupeňSprávca IT:Mgr. Juraj Ličák
Mgr. Ján Kolár - 2. stupeň (štatutárny zástupca)Správca WEBu:Mgr. Juraj Valenta
Školníci:Ján Lauroško, Kamil Dindeš
Výchovný poradca:Mgr. Michal AlmášiVrátnik:Mária Malatincová
Špeciálny pedagóg:Mgr. Zuzana SchieberováSprávca ihriska:Ján Lauroško, Kamil Dindeš
Školský psychológ:PhDr. Katarína HalajováPedagogickí asistenti:Bc. Eva Sedliaková
Koordinátor prevencie:Mgr. Michal AlmášiViera Mahdalová
Koordinátor informatizácie:Mgr. Juraj LičákJana Englerová
Koordinátor separácie odpadu:Mgr. Zuzana Lászlóová
Jana Mikulčíková
Koordinátor voľného času:Jana Englerová
1. Stupeň
2. stupeň
TRIEDA
TRIEDNY UČITEĽ
TRIEDA
TRIEDNY UČITEĽ
1.a
Mgr. Ivana Dorotová
5.a
Mgr. Miroslava Borbélyová
1.b
Mgr. Miroslava Výbošťoková
5.b
Mgr. Zuzana Ličáková
1.c
Mgr. Jana Holá
5.c
Mgr. Zuzana Almáši Lászlóová
2.a
Mgr. Eva Badinková
6.a
Mgr. Ivana Dávidová
2.b
Mgr. Zuzana Veréczyová
6.b
Mgr. Radka Hanzelová
2.c
Mgr. Ľubica Lizoňová
6.c
PaedDr. Adriana Hrnková
3.a
Mgr. Milota Gáliková
7.a
PaedDr. Lucia Bošeľová
3.b
Mgr. Andrea Vraštiaková
7.b
Mgr. Eva Hreusová
3.c
Mgr. Marcela Helcmanová
7.c
Mgr. Michal Almáši
4.a
Mgr. Šárka Slováková
8.a
Mgr. Eva Grajciarová
4.b
Mgr. Jana Šeucovičová
8.b
Mgr. Ivana Nestor
4.c
Mgr. Ingrid Kanalošová
8.c
Mgr. Eva Stauberová
8.d
PaedDr.. Ladislava Uhliarová
9.a
PaedDr. Lucia Bošeľová
9.b
Mgr. Patrícia Valentínová
9.c
Mgr. Martin Venglár
 
Netriední pedagógovia:
Mgr. Zdenka Barjaková HUV - RUJIng. Miroslav Blažek INFMgr. Juraj Valenta (TŠV - INF)Mgr. Gabriela Matrtajová TŠV - GEGMgr. Mária Jarabinská (NEJ - DEJ- RUJ)
Mgr. Ľubomír Čillík (MAT - Výchovné poradenstvo)Mgr. Soňa Lajtošová MAT - GEGMgr. Marta Stanková - NBVMgr. Ján Mojzsis
Materská dovolenka: PaedDr. Lucia Ližbetinová (SJL - ANJ)
Vychovávateľky
Oľga MózováLýdia HarachováMgr. Veronika FeriancováDana Marková
Adriana VýbochováAndrea ObročníkovaHelena LuptákovaJana Englerová
Viera MahdalováAnna Cerovská