Zamestnanci

Vedenie školySpráva školy
Riaditeľka školy:PaedDr. Alena FeriancováHospodárka:Ing. Jana Uhnáková
Zástupcovia riaditeľky:Mgr. Mária Koberová - 1. stupeňAdministratíva:Dagmar Haazová
Mgr. Veronika Páleniková - 2. stupeňSprávca IT:Mgr. Juraj Ličák
Mgr. Ján Kolár - 2. stupeň (štatutárny zástupca)Správca WEBu:Mgr. Juraj Valenta
Školníci:Ján Lauroško, Kamil Dindeš
Výchovný poradca:Mgr. Michal AlmášiVrátnik:Mária Malatincová
Špeciálny pedagóg:Mgr. Zuzana SchieberováSprávca ihriska:Ján Lauroško, Kamil Dindeš
Školský psychológ:PhDr. Katarína HalajováPedagogickí asistenti:Bc. Eva Sedliaková
Koordinátor prevencie:Mgr. Michal AlmášiViera Mahdalová
Koordinátor informatizácie:Mgr. Juraj LičákJana Englerová
Koordinátor separácie odpadu:Mgr. Zuzana Lászlóová
Jana Mikulčíková
Koordinátor voľného času:Jana Englerová
1. Stupeň
2. stupeň
Mgr. Ivana Dorotová
Mgr. Miroslava Borbélyová
Mgr. Miroslava Výbošťoková
Mgr. Zuzana Ličáková
Mgr. Jana Holá
Mgr. Zuzana Almáši Lászlóová
Mgr. Eva Badinková
Mgr. Ivana Dávidová
Mgr. Zuzana Veréczyová
Mgr. Radka Hanzelová
Mgr. Ľubica Lizoňová
PaedDr. Adriana Hrnková
Mgr. Milota Gáliková
PaedDr. Lucia Bošeľová
Mgr. Andrea Vraštiaková
Mgr. Eva Hreusová
Mgr. Marcela Helcmanová
Mgr. Michal Almáši
Mgr. Jana Šeucovičová
Mgr. Ivana Nestor
Mgr. Ingrid Kanalošová
Mgr. Eva Stauberová
Mgr. Šárka Slováková
PaedDr. Lucia Bošeľová
Mgr. Patrícia Valentínová
Mgr. Martin Venglár
Mgr. Eva Grajciarová
PaedDr.. Ladislava Uhliarová
Mgr. Sidonia Balážová
 
Netriední pedagógovia:
Mgr. Zdenka Barjaková HUV - RUJIng. Miroslav Blažek INFMgr. Juraj Valenta (TŠV - INF)Mgr. Gabriela Matrtajová TŠV - GEGMgr. Mária Jarabinská (NEJ - DEJ- RUJ)
Mgr. Ľubomír Čillík (MAT - Výchovné poradenstvo)Mgr. Soňa Lajtošová MAT - GEGMgr. Marta Stanková - NBVMgr. Ján MojzsisMgr. Sidonia Balážová SJL- DEJ
Materská dovolenka: PaedDr. Lucia Ližbetinová (SJL - ANJ)
Vychovávateľky
Oľga MózováLýdia HarachováMgr. Veronika FeriancováDana Marková
Adriana VýbochováAndrea ObročníkovaHelena LuptákovaJana Englerová
Viera MahdalováAnna Cerovská