Zelená škola

Zelená škola

Program zelená škola. Ako a načo to celé začalo?

Chceli sme robiť, a aj urobiť , ešte niečo viac, ako triediť odpad a organizovať Dni Zeme, či zbery surovín.

Tak sme sa prihlásili a zaregistrovali našu školu do programu  Zelená škola.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Kolégium zelenej školy

Tak a sme tu. Založili sme si akčné kolégium, ktoré tvoria učitelia a žiaci školy s chuťou meniť veci a učiť či učiť sa inak. Urobili sme Environmentálny audit školy v nami zvolenej téme: Zeleň a ochrana prírody. Zistili sme, že napriek tomu, že máme krásny moderný školský dvor, niečo nám tam všetkým chýba. Zaumienili sme si, vybudovať miesto, kde sa môžeme učiť vonku aj iné predmety ako telesnú výchovu. Tešíme sa na záhradku a rôzne typy sedenia v skupinkách.

Potešili sme sa, keď nám schválili Environmentálny akčný plán. Nedali sme sa odradiť ani krízovou karanténou a cez Meet online sme kuli plány, ako to celé odštartovať. V spolupráci s radou rodičov, vedením školy a pani riaditeľkou sa naše plány naplnia takto:

  • Výsadba jedlých kríkov a stromčekov
  •  Úprava terénu za tenisovými kurtami, príprava na záhradku
  •  Paletové sedenie
  •  Osadenie guľatiny na sedenie
  •  Príprava vyvýšených záhonov
  •  Pitná fontánka pri vchode na školský dvor
  •  Výroba paletového sedenia
  •   Osadenie guľatiny na kruhové sedenie
  •   Sadenie do vyvýšených záhonov
  •   Výroba pocitového chodníčka
  •   Výroba pergolového altánku, osadenie ťahavých rastlín na tienené sedenie

ANJ Zvieratká

Oprava plota

Staršie aktivity